ജലാശ്വം...

ഓളപ്പരപ്പുകളെ കീറിമുറിച്ച് പായുന്ന ജലാശ്വം
DTDC ടൂറിസ്റ്റ് ബോട്ട് കല്ലടയാറ്റിലൂടെ പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടത്തുന്നു
Nokia N70 കൊണ്ട് എടുത്ത ചിത്രം

1 comments:

അപ്പു said...

അരുൺ.. :-) ഭാവിയുണ്ട് കേട്ടോ.. തുടരൂ.

Post a Comment